späť na hlavnú stránku

Prečo pravidelne udržiavať okná?

Široká verejnosť zdieľa názor, že plastové okná a dvere nepotrebujú údržbu. To je omyl. Aby vám
vaše plastové okná a dvere slúžili čo najdlhšie a slúžili tak, ako majú slúžiť, potrebujú pravidelnú starostlivosť.

Okná podliehajú veľkému množstvu nepriaznivých vplyvov. Čas (stárnutie a opotrebovanie
komponentov) , pohyby stavieb, nepriazeň počasia a s tým spojené zmeny teplôt. Pri zanedbanej
údržbe okien môže dôjsť k zvýšenie tepelných strát a tým prichádzate o svoje financie.

Pri neudržiavaných oknách dochádza k zvýšenému prestupu hluku, chladu a tepla. Zvyšuje sa výskyt
mechanických porúch, ktoré sťažujú užívanie okien. Okná sa zle zatvárajú, zasekávajú sa a nedoliehajú.
Pravidelnou údržbou predĺžite ich životnosť a ušetríte za výmenu komponentov,  ktoré sa bez
pravidelnej údržby opotrebúvajú a môže dôjsť k ich znefunkčneniu. Oprava je niekedy finančne náročná.